From Pets And Nature To You

telepatische boom

De dierentolk

Mijn naam is Patricia en ik ben dierentolk en Sjamaan. Sinds 2011 ben ik werkzaam als dierentolk en help dier en mens bij het verkrijgen van inzicht op verschillende vraagstukken in hun leven. Hierbij vertaal ik gedrag, emoties en informatie van dier naar mens en van mens naar dier. Dit resulteert in een beter contact, meer begrip en hierdoor een betere relatie tussen dier en mens.

Door de informatie en emoties van dieren te vertolken, kunnen vraagstukken die voor ‘problemen’ zorgen worden opgelost omdat het dier zelf antwoord geeft op de vragen van de mens. Als dierentolk ben ik inzetbaar voor iedereen.

Locatie
Berkel en Rodenrijs

Voor afspraken en informatie
mail: patricia@pennin.nl
tel: 06-48687348


Nieuws

Blog

Er zijn weer nieuwe verhalen op Patricia's blog, Following the spiritual path. Lees het verhaal Witch-hunt en Full moon.

Brokken, het ideale voer?

In dit artikel wordt o.a. weergegeven waarom brokken niet langer voldoen als gezond dierenvoer, wat de risico's hiervan zijn en welk 'nieuw' voer zijn nieuwe intrede doet.


Wat is telepathie nou eigenlijk?

Als je tegen dieren praat,
spreken ze met jou
en leren jullie elkaar kennen.
Als je niet tegen ze praat,
leer je ze niet kennen,
en wat je niet kent,
boezemt je angst in.
Wat je vreest vernietig je.

Chief Dan George
vlinders en ik

Veel mensen aan wie ik vertel dat ik een dierentolk ben en met dieren en de natuur praat vragen: “Wat is telepathie / communiceren met dieren eigenlijk?” Heel eenvoudig uitgelegd komt het neer op de communicatie via gedachten met dieren en andere aardebewoners. Hierbij worden emoties, informatie en indrukken ontvangen. Een andere term hiervoor is intuïtieve communicatie. Doordat dieren en de rest van de natuur erg ontvankelijk zijn, maakt dit hen tot ware meesters in intuïtieve communicatie. Ze vinden het geweldig dat wij mensen de moeite nemen met hen te spreken en waarderen het zeer.

havik en ik

Zeker is dit begrip voor veel mensen ongeloofwaardig en men is hier ook sceptisch over. Zelf was ik in het begin ook sceptisch en geloofe niet in intuïtieve communicatie. Ik ben opgegroeid met de gedachte dat alles wetenschappelijk moet zijn weerlegd voordat het kan worden aangenomen. Tijdens de allereerste cursus intuïtieve communicatie accepteerde ik de verkregen informatie niet direct. Echter, nadat deze werd geverifieerd door de companion van het dier 1, wist ik dat het gesprek niet verzonnen kon zijn door mij en wat nog belangrijker was (voor mij destijds) ik had de ‘juiste antwoorden’ gegeven. Dit was heel geruststellend. In de loop der jaren heb ik geleerd dat intuïtieve communicatie geen goede maar ook geen foute antwoorden kent, immers alles is informatie.

Is het een gave?

Wij mensen zien telepathie of intuïtieve communicatie als een gave. Aan de ene kant is het een heel bijzonder fenomeen dat er mensen zijn die met dieren en het Andere Leven contact hebben en zaken kunnen zien en voelen die veel mensen niet kunnen waarnemen. Je zou het een gave kunnen noemen, aan de andere kant echter, iedereen is in staat via telepathie te communiceren, surprise, surprise!

Mensen die samenwonen met dieren, hebben vaak het gevoel dat zij naar hen luisteren en ze begrijpen. Dit doen dieren ook. Onbewust spreekt iedereen met hun dier. Vaak hoor ik mensen zeggen: “Het is zo grappig van mijn huisdier, als ik iets vertel, dan lijkt het net alsof die het begrijpt.” Ja mensen, dat doen ze ook. Ook onderling maken wij gebruik van intuïtieve communicatie. Hieronder vind je een aantal voorbeelden waarin wij gebruik maken van telepathie:

 • Wanneer wij aan iemand denken en ons voornemen contact op te nemen met haar, gaat ineens de telefoon en blijkt het deze persoon te zijn.
 • Wij horen onze partner exact dezelfde zin zeggen die wij in gedachten hebben.
 • Het nare gevoel dat er iets aan de hand is met een familielid of goede vriend(in). Als er wordt gebeld, blijkt het te kloppen.

In principe heeft iedereen de gave om via telepathie te communiceren, maar vaak hebben wij mensen het niet door. De meeste mensen staan hier niet voor open en geloven daarom niet in intuïtieve communicatie.

Ecuador

Welcome to nature

Wij zien dieren en de natuur als iets primitiefs, ‘het hoort er maar bij’. Mensen weten niet hoe snel wij de natuur moeten omvormen in iets moderns, technisch, iets waaraan wij wat hebben dat snel geld opbrengt. Met deze visie wordt al jaren naar de natuur gekeken en ermee gewerkt. Velen van ons hebben zich verwijderd (bewust dan wel onbewust) en hebben geen contact met de natuur. Dit is droevig om te zien omdat het niet alleen betekent dat wij ons hebben afgekeerd van de natuur maar tegelijkertijd ook van onszelf. Mensen kunnen niet langer zien wie wij werkelijk zijn. Wanneer ik over straat loop, zie ik steeds meer mensen die verdwaasd rondlopen en niet weten wie ze zijn, waar ze naar toe willen en waar ze vandaan komen.

Ik zie ook positieve veranderingen de laatste jaren. Mensen begrijpen nu dat de natuur een cruciale rol speelt in ons leven en proberen het contact weer te herstellen. Echter, De waarheid is dat het contact nooit verbroken is geweest. 2 Eindelijk gaan mensen begrijpen dat wij onderdeel uitmaken van de natuur en dat wij hier min of meer (erg) afhankelijk van zijn. Ook zie ik dat er steeds meer mensen het gevoel hebben dat er meer is dan deze aarde en dit leven. Mensen staan open voor het andere bestaan en willen graag met dit leven, de natuur en dieren in contact komen waardoor er meer begrip ontstaat. Mensen zijn erg nieuwsgierig en willen leren en begrijpen. Wanneer wij ons openstellen voor de natuur en haar taal, dan staan wij ook weer open voor onszelf. Wij zullen haar niet langer zien als een ondergeschikte van ons maar als een gelijke. Zo weten we weer wie wij daadwerkelijk zijn en waar we vandaan komen. Wij zullen ontdekken dat we één zijn met de natuur en onze medemens. Wij mensen laten dan toe dat de dieren en natuur onze leraar worden, onze vrienden en familie die ons vergezellen in het leven. Ze geven ons onze kinderlijke verwondering over de wereld terug en wekken opnieuw ons verloren gegane geloof in magie, dromen en onbegrensde mogelijkheden. 2

Hoe werkt telepathie?

De tweede vraag die mij gesteld wordt, is “Hoe werk telepathie?” Volgens de kwantummechanica bestaan alle dieren, al het plantenleven en andere aardebewoners, ook mensen, uit trillingen. Zelfs voorwerpen als tafels, lampen en auto’s bestaan uit trilling. Doordat alle materie oneindig beweegt, heeft deze een specifieke frequentie. Mensen, dieren en de natuur hebben hun eigen unieke frequentie. Echter over het algemeen zitten mensen op een lagere frequentie dan de rest van de natuur. Wil ik als dierentolk en Sjamaan contact maken met dieren en de natuur, dan stem ik mij af op hun frequentie. Zo simpel is het.

Het begin

Wanneer mensen net beginnen met telepathie, dan is er vaak twijfel en ongeloof omdat men denkt dat wij de gesprekken bedenken, dat onze fantasie een loopje met ons neemt. In deze periode is het heel lastig ons rationeel denken uit te zetten en dit om te schakelen in het inzicht dat alles mogelijk is. Een manier om erachter te komen dat wij het gesprek niet verzinnen, is door goed te letten op de woordkeuze die wordt gebruikt op het moment van communiceren. Wanneer er zinnen en woorden de revue passeren die ik in mijn dagelijkse leven zelden of nooit gebruik, dan weet ik dat de informatie die binnenkomt niet van mij afkomstig is, maar van het dier, de plant of steen.

Manieren van informatie ontvangen

hond en ik
 • Beelden: De informatie komt binnen via beelden. Dit kunnen beelden zijn in de vorm van bijvoorbeeld foto’s of dia’s, maar ook in de vorm van een (stomme) film. Vaak ontvang ik de informatie in de vorm van een film. Zo nu en dan ontvang ik de informatie in de vorm van duidelijke foto’s.
 • Geur en smaak: Hierbij wordt gebruik gemaakt van geur en / of smaak. Deze manier van informatie ontvangen is niet altijd erg aangenaam. Zeker als een dier de smaak van een kadaver of bedorven vis doorgeeft.
 • Geluid: De informatie wordt ontvangen in de vorm van een verhaal. Het dier is aan het woord. Het komt ook voor dat dieren alleen woorden of bepaalde geluiden geven.
 • Voelen: De informatie die wordt ontvangen, uit zich op een fysieke manier. Wanneer een dier pijn heeft, zal ik op precies dezelfde plek in mijn lichaam de pijn ervaren. Ook als het dier zich verdrietig voelt of ergens boos over is, zal ik dezelfde emotie ervaren.
 • Weten: Ik weet de informatie. Deze komt plotseling heel duidelijk en helder naar voren en is voor dat moment belangrijk.

Om contact te krijgen met ons dier en de natuur is het belangrijk het rationeel denken uit te zetten en het inzicht te krijgen dat alles mogelijk is. Oefening baart kunst luidt het gezegde en ook hier geldt: door veel te oefenen lukt het uiteindelijk. Bij telepathie is het heel belangrijk vertrouwen te hebben in de cliënt, onszelf, de natuur en het Universum.

telepathie wolf

Spiegelen

De natuur en dus ook de dieren zijn heel eerlijk. Ze vertellen ons exact hoe zij denken over veel zaken, kortom, zij houden ons een spiegel voor. Dit maakt hen tot ware kunstenaars in het spiegelen van ons gedrag. Zij reflecteren niet alleen ons gedrag maar ook onze emoties en ons welzijn. Voor veel mensen is dit pijnlijk en zij hebben moeite deze informatie te accepteren. In plaats daarvan ontwijken of negeren wij deze en creëren een andere situatie die ‘beter’ aanvoelt voor ons (wij creëren een wereld van illusie). Als wij in staat zijn naar onze dieren te luisteren, dan zullen we van deze informatie leren en kunnen we ons leven de juiste draai geven die voor ieder van ons het beste is.

1 Het woord ‘eigenaar’ gebruik ik niet maar zeg hiervoor in de plaats companion. Dieren zijn metgezellen in ons leven en wij mogen voor ze zorgen. Wij bezitten dieren niet. Dieren zijn onafhankelijke individuen die ervoor kiezen bij de mens te leven.

2 Luisteren naar dieren, Ted AndrewsIn gesprek met.....

Gedurende mijn jaren als dierentolk heb ik verscheidene dieren, planten, de elementen en andere bijzondere wezens mogen spreken. Het is iedere keer erg bijzonder, verrassend en leuk de verhalen van dieren en de natuur te mogen ontvangen.

Prudence
Foto: Frank Pennin

Les 1 in telepathie

In mijn tienerjaren leerde mijn hond Prudence mij kennis te maken met telepathie (zij was voor dat moment mijn leraar). Dit gebeurde tijdens een wandeling. Wij liepen door een park, zij los en ergens waar ik haar niet kon zien. Omdat ik op een gegeven moment naar huis wilde en haar niet kon vinden, begon ik te roepen en was bang de ronde opnieuw te moeten lopen. Plots hoorde ik vanaf de brug iemand mijn naam roepen. Ik liep richting de brug maar zag niemand. Ik keek om mij heen maar er was geen mens of hond te bespeuren. Toen ik voor de tweede keer naar de brug keek, zag ik tot mijn verbazing Prudence vrolijk aan komen lopen. Wij waren blij elkaar weer te zien. Onderweg naar huis dacht ik “Heeft zij nu mijn naam geroepen?” “Neeee!”, dacht ik er direct achteraan. “Dat kan niet.”
Op dat moment wist ik niet dat er een geheel nieuwe wereld voor mij open ging. Mijn hond Prudence had de deur op een kiertje gezet en leerde mij op dat moment iets heel belangrijks. Hier ben ik haar erg dankbaar voor.

reiger

Mijnheer Reiger

Eens liep ik heel vroeg in de morgen richting de metro toen een reiger langs de slootkant mijn aandacht trok. Hij stond heel stil. Ik zei hem heel opgewekt “Goedemorgen Reiger.” Als antwoord kreeg ik: “Goedemorgen mejuffrouw.” Zijn stem klonk heel chique en net, zoals een oude heer betaamt.
Ik moest hier erg om lachen omdat hij het woord ‘mejuffrouw’ gebruikte. Een vrij oud woord wat tegenwoordig haast niet meer wordt gebruikt, NIET door mij in ieder geval.

rots

Massagesessie voor Rots

Ik leunde eens op een rots om te genieten van het weer. Onbewust streelde ik deze. Op het moment dat ik stopte, zei een stem “Doorgaan, niet stoppen, dit doe je zo goed.” Perplex en verbaasd begon ik Rots weer te masseren. Hij gaf blijk van waardering en vertelde waar zijn pijnlijke plekken zaten. Iedere keer als ik Rots ergens masseerde zei die “Ja, hier moet je masseren” en “Ja, iets naar links.” Dit was zo nieuw voor mij dat ik het erg leuk vond. Ik kon wel uren doorgaan, maar dit kon niet vanwege mijn afspraak die dag.
Toen ik mijn vertrek aangaf, bedankte Rots mij en zei heel blij te zijn met de massage. Bij mijn vertrek hoorde ik van andere rotsen en bomen dat zij ook wel gemasseerd wilden worden. Lachend nam ik afscheid van iedereen en liep richting mijn afspraak.

kikkervisje

Geschrokken kikkerdril

Ik zat eens bij een poeltje te genieten van de natuur en de zon. In het water zag ik een hoop kikkerdril. Ik bestudeerde het erg geconcentreerd. Ineens hoorde ik “Gevaar!” Ik keek geschrokken om mij heen, maar zag niemand en alles was even vredig als 5 minuten geleden. Ik keek weer naar het water en zag een grote waterkever richting het kikkerdril zwemmen. Al vrij snel viel het kwartje en begreep ik dat het kikkerdril gevaar had geroepen.
Doordat ik heel erg ontspannen was en daardoor mij openstelde, werd ik één met mijn omgeving. Zo was en ben ik in staat om de natuur te verstaan en hiermee te communiceren.

Zorro
Foto: Wendy Gillissen

Het einde en het nieuwe begin van Zorro

Zorro de hond van mijn soul family was heel oud en stond op het punt zijn reis te beginnen naar de Andere Wereld. De dag waarop ik hem sprak, voelde hij heel oud aan, zijn lichaam was op. Zorro vertelde dat zijn tijd bijna was gekomen en dat hij er klaar voor was.
Tijdens de trancereis nam Zorro mij mee naar de plek waar hij terecht zal komen. Hij gaf duidelijk aan daar niet alleen te zijn en dat dierbaren hem opwachtten.
Daar waar wij waren was een licht gekleurd pad zichtbaar. Het landschap wat ik te zien kreeg was heel zacht, het voelde vredig en sereen. Ik wist dat hij op een goede plek terecht zou komen en dat Zorro niet alleen zou zijn.
Een paar weken later overleed Zorro. Het was heel verdrietig en voor mijn soul family kwam dit heel hard aan, maar wij wisten dat Zorro nu vrij was en in gezelschap van dierbaren.Het consult

Een consult is er voor om dier en mens het inzicht en de bewustwording te geven op verschillende vraagstukken in hun leven. Hierbij vertaal ik het gedrag, emoties, informatie en wensen van dier naar mens en van mens naar dier. Door deze verkregen informatie ontstaat er meer acceptatie, meer begrip en uiteindelijk ook een diepere relatie.
Door de informatie van dier en mens te vertolken, kunnen vraagstukken die voor verwarring en onbegrip zorgen, worden opgelost omdat beide partijen antwoord geven op de vragen.
Het consult heeft altijd resultaat. Ook al komt er niets uit of wil het dier niet spreken (wat zelden voorkomt), alles is immers informatie.
Als dierentolk ben ik inzetbaar voor iedereen.

geit en ik
Foto: Femke van Waas

Een consult kan aangevraagd worden met de volgende motivaties:

 • Algemene informatie en de mening van dieren.
 • ‘Gedragsproblemen’ van huisdieren.
 • Onzekerheid over het welzijn van huisdieren.
 • De achtergrond van huisdieren achterhalen.
 • Onzekerheid over de huisvesting of de komst van een nieuwe huisgenoot.
 • Weer in contact komen met het overleden huisdier.

Praktische zaken

Bij een consult komen de volgende zaken aan bod:

 • Na het eerste contact vraag ik de cliënt een aantal vragen op te stellen en deze via de mail met foto en naam van zijn dier naar mij op te sturen.
 • Het gesprek met het dier duurt minimaal 1 uur. Dit is afhankelijk van het aantal vragen wat de cliënt heeft en het verhaal dat de tweede cliënt (het dier) kwijt wil.
 • Er wordt een verslag geschreven en een afspraak gemaakt voor het eindgesprek.
 • Na het eindgesprek krijgt men het verslag mee en eventueel extra informatie.

Kosten

De kosten voor een consult zijn €45,- inclusief BTW.
De kosten voor een consult met een overleden dier zijn €25,- inclusief BTW.

KvK-nummer: 59979682Het sjamanenpad bewandelen

sjamanenpad

De doorgang naar de wereld van Moeder Aarde is de doorgang naar jezelf

Dancer of Life

Mijn naam is Patricia Pennin en ben 29 jaar oud.
Oospronkelijk afkomstig uit Colombia, heeft mijn leven zich voor het grootste deel hier in Nederland afgespeeld.
Als half indiaanse en als volbloed indiaan in vorige levens (achter gekomen via regressietherapie en trancereizen) kan ik zeggen dat deze kant van mij altijd een grote rol in mijn leven heeft gespeeld (ook al was ik mij hier niet altijd van bewust).

portret
Foto: Femke van Waas

Al vrij jong had ik een grote voorliefde voor de natuur en daar waar nodig hielp ik dieren in nood. Ik leerde mijzelf groot respect te hebben voor onze Moeder Aarde en haar bewoners. Vanwege mijn liefde voor de natuur besloot ik een studie te volgen waarin dieren een centrale rol spelen.

Amu en ik

In het derde jaar (2008 / 2009) van mijn studie Dier- en Veehouderij ben ik naar Ecuador afgereisd om daar een stage te doen bij het opvangcentrum amaZOOnico. Daar heb ik 6 maanden gewoond. Mijn tijd in amaZOOnico was geweldig en ik heb ontzettend veel geleerd. Ik voelde mij er thuis en omdat ik werd omringd door de natuur leerde ik weer wie Patricia werkelijk was. Ik voelde mij weer geaard en dat niet alleen, ik was ook weer teruggekeerd naar mijn roots. Het was een ervaring om nooit meer te vergeten.
In 2010 studeerde ik af aan de HAS hogeschool in ’s-Hertogenbosch.

De ontmoeting

Tijdens mijn studie ontmoette ik de dierentolk Gerrie Huijts die mijn aandacht trok. Wat deze persoon liet zien vond ik helemaal geweldig! Ik nam een folder mee met het voornemen mij hierin te verdiepen en met haar contact op te nemen. Echter, door de drukte van studie en werk kwam ik hier pas aan toe begin 2011. In deze periode was één van mijn katten weggelopen en ik was ten einde raad. Na alles gedaan te hebben, besloot ik een cursus dierencommunicate te volgen bij deze dierentolk. Gedurende de cursus kreeg ik direct een gevoel van thuiskomen. Tijdens een oefening nam een kristal mij mee naar de voet van de Rocky Mountains en vertelde mij dat ik een Sjamaan was en dat het tijd werd dit deel van mij te laten spreken. Ook vertelde het dat ik afstamde van een lange lijn Sjamanen. Weer terug in de kamer wilde ik het eerst niet geloven, was hier ook sceptisch over maar moest hier wel erg om lachen. Ik dacht: “Dit kan niet, ik heb het verzonnen.”

Door de andere oefeningen kwam ik al snel tot het besef dat wat ik hoorde en zag niet verzonnen was en dat ik hier eens goed over na moest denken. Na het volgen van de cursus besloot ik mij aan te sluiten bij de oefengroep die zij ook organiseert. Sindsdien heb ik ontzettend veel geleerd en blijft het aantal dieren waarmee ik spreek toenemen.
Naast deze oefengroep heb ik verscheidene workshops gevolgd waaronder één bij Martha Williams, een Amerikaanse animalcommunicator.

Niet alleen tijdens de oefengroep en workshops ben ik actief, ook thuis ben ik aan het werk. Mensen die weten dat ik met dieren communiceer, vragen vaak of ik met hun dier wil praten. Deze kansen grijp ik altijd met beide handen aan en ik doe het met veel plezier en liefde.

Patricia
Foto: Femke van Waas

De ontwaking

Op hetzelfde moment dat ik begon met telepathie werd ook iets anders wakker gemaakt, namelijk het sjamanendeel in mij.

Terugkijkend, was dit deel altijd al actief, alleen was ik mij hiervan niet van bewust.
Het begon toen ik nog jong was. Eens voor mijn verjaardag kreeg ik van mijn oom een mantra voor de meditatie en leerde hiermee te mediteren. In het begin gebeurde er eigenlijk weinig. In mijn tienerjaren merkte ik dat er verandering in kwam. Tijdens de meditatie bemerkte ik dat ik naar een andere wereld reisde. Het was een geweldige ervaring en erg nieuw toen!
Sindsdien maak ik constant trancereizen en ontmoet ik veel bijzondere personen waaronder mijn (dieren)gidsen, totem- en krachtdieren, ancestors (voorouders) en engelen.

Omdat ik mij meer wilde verdiepen in het sjamanisme besloot ik in 2011 de opleiding tot sjamaan te volgen aan de school voor Sjamanisme.
Tijdens deze opleiding heb ik kennis gemaakt met verschillende stromingen in het sjamanisme. Daarnaast heb ik mijn kwaliteiten weten te specificeren en heb ik mij hier verder in verdiept.

Ik ben ook in het sjamanisme actief en help ik mens en dier via mijn trancereizen antwoord te krijgen op hun vragen. Al een aantal keer heb ik healings gedaan bij mens en dier met positieve uitwerkingen.
Net als telepathie hoort het bewandelen van het sjamanenpad bij mijn leven, dit is wie ik ben.Many thanks

Ik wil graag de volgende personen bedanken voor hun vrijwillige inzet en steun. Deze personen hebben hun vrije tijd en energie gegeven om tot dit geweldige resultaat te komen. Heel erg bedankt hiervoor.

sky
Editing:
Karin van der Tas
Wendy Gillissen
Fotografie:
Femke van Waas
Flyer:
Mario Pennin


Artikelen

Brokken, het ideale voer?

Verantwoorde voeding wordt steeds belangrijker in onze maatschappij, niet alleen voor mensen maar ook voor huisdieren. Huisdieren worden over het algemeen gevoerd met brokken en blikvoer. Echter, de laatste jaren zijn er steeds meer dieren die allergisch reageren op dit voer. Reden hiervoor is dat brokken en blikvoer veel chemische en synthtetische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid.

Say no to brokken

Waarom wordt de weerstand tegen dit voer steeds groter? Brokken zijn een kunstmatig voedselproduct. Producten als bietenpulp, afvalstoffen uit de landbouwsector en industrie worden o.a. in brokken verwerkt. Stoffen die het lichaam niet of heel slecht kan verwerken. Verder bevatten brokken ontzettend veel granen die honden en katten niet kunnen verteren omdat hun anatomie dit niet toelaat. Als er naar hun darmstelsel wordt gekeken, is goed te zien dat dit kort is. Hiermee zijn zij goed in staat vlees snel te verteren. Doordat brokken daarnaast verscheiden processen doorlopen, worden deze doodgekookt en houden geen enkele voedingswaarde over. Om alsnog enige voedingswaarde te hebben, worden o. a. synthetische vitaminen en mineralen toegevoegd. Deze synthetische stoffen worden echter slecht opgenomen door het lichaam met alle gevolgen van dien. Zie voor meer informatie Voerwijzer.

Toch wordt mensen geleerd hun huisdier brokken te geven omdat dit heel gezond zal zijn, het bevat immers alle voedingsmiddelen die honden en katten nodig hebben. Deze informatie leerde ik ook tijdens mijn studie. Bij een college kregen ik en andere studenten de samenstelling van koeienbrokken te horen. Deze bestond o.a. uit gemalen botten, vismeel en gemalen veren. Ik was erg verbijsterd en kon niet geloven dat deze dieren, herbivoren (planteneters), dit te eten kregen. Dit was te bizar voor woorden. Vanaf dat moment was ik heel sceptisch over het voeren van brokken. Echter dit gevoel en de gedachtegang raakten snel op de achtergrond en ik leerde braaf waarom brokken zo belangrijk zijn voor onze gedomesticeerde huisdieren.

Jaren later las ik het boek van de holistisch dierenarts Tannetje Koning “Voer voor carnivoren” en wat ik in dit boek las, deed mij weer achterover slaan van verbijstering en ontzetting. Ik voelde mij erg schuldig dat mijn dieren dit voedsel voor lange tijd te eten kregen en wilde hier direct verandering in brengen, wat ook is gebeurd. Lees hier meer over op mijn blog In hongerstaking voor brokken.

In het boek van deze dierenarts staat geschreven dat het gezond en beter is carnivoren (vleeseters) vlees te geven. En het klinkt ook erg logisch aangezien katten van wilde katachtigen afstammen en honden van wolven, echte carnivoren dus. Het verantwoord voeren van onze katten en honden is een kwestie van ons gezonde verstand gebruiken. Dit geldt overigens ook voor huisdieren als konijnen, cavia’s, vogels en vissen. Belangrijk is om terug te kijken naar hun familieleden in het wild en achterhalen wat hun voedselbronnen zijn om vervolgens dit zo goed mogelijk na te bootsen. Kijk voor meer informatie op K9joy.

Het klinkt wat moeilijk maar is vrij simpel en vrij eenvoudig te maken. Belangrijk hierbij is om gebruik te maken van biologisch vlees en groenten omdat deze producten geen antibiotica, insecticiden, pesticiden en andere chemische stoffen bevatten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verder wordt biologisch gehouden vee in betere omstandigheden gehuisvest dan dieren in de scharrel en bio-industrie.

mmm.... Lekker vis

Maar hoe zit het met het geven van vis en schaaldieren, is dit ook verantwoord? Het antwoord is heel kortbondig ‘nee’. Het geven van vis is niet zo gezond als wordt beweerd, dit geldt zowel voor dieren als voor mensen.Vis van tegenwoordig bevat metalen en gifstoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Hoe groter en vetter de vissoort des te meer gifstoffen deze bevat. Door het eten van deze dieren krijgen onze huisdieren deze schadelijke stoffen binnen en in de loop der tijd kan dit voor grote schade zorgen. Kijk voor meer informatie op Sea first foundation en De wereld van morgen - Wereld zoekt antwoord op kwikvervuiling.

Natuurlijk voeren

Waarom is het beter de dieren natuurlijk en gevarieerd voedsel te geven? Heel eenvoudig gezegd omdat dit hun gezondheid bevorderd. Dieren die rauw vlees krijgen, hebben geen last van allergieën en andere lichamelijke kwalen. Dit in tegenstelling tot dieren die worden gehouden op een brokkendieet. Kijk voor meer informatie op Barfworld Door onze gedomesticeerde carnivoren verschillende soorten vlees te geven, krijgen zij de juiste voedingsstoffen binnen die zij nodig hebben om gezond en goed te functioneren.

Wanneer er naar wolven, leeuwen en andere roofdieren wordt gekeken, wordt snel duidelijk dat zij niet iedere dag eten. Dit is erg afhankelijk van de vangst. De ene dag vangen ze een grote prooi, de andere dag een kleine en dan weer helemaal niets. Hun lichaam kan hier goed tegen, zo ook het lichaam van de huishond. Wolven en honden hebben een rekbare maag waardoor zij in een keer een vrij grote prooi kunnen opeten om daarna dag(en) te vasten. Het is heel goed om de hond grote porties rauw vlees te geven. Dit zorgt ervoor dat het verteringsstelsel van de hond goed aan het werk wordt gezet. Natuurlijk kan een dag vasten geen kwaad. Bij de kat ligt het anders want deze eet graag kleine porties, verdeeld over de dag.

Nieuwe trend: Rauw voeren

De laatste tijd wordt het steeds populairder honden en katten rauw vlees te voeren. Het aanbod wordt steeds groter maar welk voer is het meest verantwoord? Het gemakkelijkst is om zelf voer te maken. Zo weten wij precies wat wij onze katten en honden geven. Het vergt wel enige oefening maar uiteindelijk lukt het wel. Het is hetzelfde als het bereiden van een heerlijk gerecht voor onszelf. Lukt het niet om zelf voer te maken, dan kan er natuurlijk altijd rauw voer worden gekocht. Belangrijk hierbij is goed te letten dat er geen chemische stoffen, afvalstoffen en granen in zitten. Ook is het goed te kijken wat de afkomst van vlees is. Biologisch vlees is zonder medicatie en steroïden terwijl vlees uit de scharrel en bio-industrie dit wel bevat.

Bronnen: Koning, Tannetje. 2008. Voer voor Carnivoren. Uitgeverij ASPEKT

Regressie- en reïncarnatietherapie

Voor meer informatie over regressie- en reïncarnatietherapie, zie Reïncarnatie- en regressietherapie - psychologe regressietherapeute drs. Wendy Gillissen

Fantasy romans

De vloek van de Tahiéra - Wendy Gillissen

Dierentolken / animal communicators

Collega's nationaal Puur Dierenhealing - dierentolk Manon Boertje

Collega's internationaal Listen To Your Animals - animal communicator Sharon Loy

Mediums

Spiritueel coach en Medium Spiritueel Coach en Medium - Henk Jan Akse

Healing

Healing met engelen Helder Healing - Manon Boertje

Spirituele therapie

Spirituele therapie zie Utopia - spiritueel therapeute Tina Witveld

Coaching

Brigitta voor ontwikkeling - Brigitta Wemekamp-Koopman

Spirituele vakanties

Bijkomen in de natuur met een spiritueel tintje zie Bed en Breakfast "De vier jaargetijden" - Brigitta en Henk Wemekamp-Koopman

Bewustzijn

Bewust zijn workshops Bewust ZIJN workshops - Stichting Dj-Imba

Diversen

Behance.net - Joey Wisse